علل ناباروری در مردان

علل ناباروری در مردان
 
1-    اختلالات مربوط به اسپرم
به طور طبيعي، در بيضه مرد اسپرم توليد مي شود و به هنگام انزال از وي خارج مي شود. اگر در موارد زير اختلالي باشد، شانس لقاح كم شده و مرد نابارور محسوب مي شود.
•    ‌تعداد كم اسپرم
•    عدم بلوغ اسپرم
•    شكل غيرطبيعي اسپرم
•    عدم توانايي حركت مناسب اسپرم
عواملي كه بر تعداد،  شكل،‌ بلوغ و حركت اسپرم تأثير منفي دارند عبارتند از:
•    بيماري هاي عفوني: بيماري هاي عفوني با شرايط التهابي نظير بيماري اوريون سبب عفونت مجاري تناسلي يا التهاب و از بين رفتن بيضه ها در مرد مي شوند. حدود 25%  مرداني كه بعد از بلوغ، دچار اوريون مي شوند نابارور مي شوند.
•    ‌ نهان بیضگی: نتیجه ناتوانی در نزول بیضه در دوران رشد جنینی است که شدت غیر طبیعی بودن منی به طول مدتی بستگی دارد که بیضه خارج از کیسه بیضه بوده است.
•    واریکوسل: نتیجه گشاد شدن شبکه پیچ در پیچ وریدهای اسپرماتیک در کیسه بیضه هستند. واریکوسل در مردان نابارور، شیوع بیشتری ( تا 30٪) نسبت به مردان بارور (10 تا 15٪) دارد.
•    ‌اختلالات هورموني: اختلالات هورموني سبب حدود 5-2% مشكلات ناباروري در مردان مي شود. توليد نامناسب هورمون هاي FSH و LH بر توليد هورمون مردانگي يا تستوسترون و توليد اسپرم تأثير دارند.
•    مشكلات مربوط به دستگاه ايمني بدن: در بدن بعضي مردان عليه اسپرم خودشان ماده اي به نام آنتي بادي توليد مي شود كه سبب كاهش حركت اسپرم يا به هم چسبيدن آنها مي شود.

2-     ناهنجاري هاي مربوط به ساختمان بدن
بعضي عوامل نظير بسته بودن لوله هاي خروج اسپرم (دفران، اپيديديم)‌ سبب ناباروري در مردان مي شود . بسته شدن لوله هاي خروج اسپرم مي تواند به علل مادرزادي، نقص ژنتيكي، عفونت ها يا التهاب هاي دستگاه ادراري – تناسلي باشد. البته جاي جراحي هاي قبلي نيز مي تواند اين لوله ها را ببندند.

3-     عوامل ديگر
عوامل ديگري نظير ناتواني جنسي و يا انزال زودرس نيز مي تواند عامل ناباروري  در مردان باشد.